Libros  Individu i societat a Catalunya segons Georg Simmel

Individu i societat a Catalunya segons Georg Simmel