Escritores  ‘El senyor de les tenebres’: L’Anticrist serà negre

‘El senyor de les tenebres’: L’Anticrist serà negre